Google Grupları
İş İlanlarına abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Kredi ve Yurtlar Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik

28 Haziran 2012 PERŞEMBEResmî GazeteSayı : 28337

YÖNETMELİK

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan:

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/12/1993 tarihli ve 21796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

‘‘Dayanak

MADDE 3 – Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine göre hazırlanmıştır.’’

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelikte yer alan;

Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

Disiplin Amiri: Bu Yönetmelikte belirtilen disiplin amirlerini,

Genel Müdür: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürünü,

Kurum: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunu,

ifade eder.’’

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı Disiplin Amirleri Cetveli ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Ek-1

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MERKEZ TEŞKİLATI DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

BİRİMİ UNVANI DİSİPLİN AMİRİ   ÜST DİSİPLİN AMİRİ

Genel Müdür Bakan    
Genel Müdür Yardımcısı Müşavir Şube Müdürü (Büro) Genel Müdür    
Diğer Personel Şube Müdürü (Büro)   Genel Müdür
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI Teftiş Kurulu Başkanı Genel Müdür    
Başmüfettiş Müfettiş Müfettiş Yardımcısı Diğer Personel Teftiş Kurulu Başkanı   Genel Müdür
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ I. Hukuk Müşaviri Genel Müdür    
Hukuk Müşaviri Avukat Diğer Personel I. Hukuk Müşaviri   Genel Müdür
İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İç Denetçi (Başkan) Genel Müdür  
İç Denetçi  
Diğer Personel İç Denetçi (Başkan)   Genel Müdür
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Daire Başkanı Genel Müdür    
Şube Müdürü Mali Hizmetler Uzmanı Araştırmacı (Özelleştirme) APK Uzmanı Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Şef (İdari ve Sosyal İşler) ve Personeli Strateji Geliştirme Daire Başkanı   Genel Müdür
Diğer Personel Şube Müdürü   Strateji Geliştirme Daire Başkanı
İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı Genel Müdür    
Şube Müdürü Şef (İdari ve Sosyal İşler) ve Personeli İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı   Genel Müdür
Diğer Personel Şube Müdürü   İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı
DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Genel Müdür    
Şube Müdürü Şef (İdari ve Sosyal İşler) ve Personeli Dış İlişkiler Dairesi Başkanı   Genel Müdür
Diğer Personel Şube Müdürü   Dış İlişkiler Dairesi Başkanı
D İ Ğ E R D A İ R E BAŞKANLIKLARI Daire Başkanı Genel Müdür Yardımcısı   Genel Müdür
Şube Müdürü Araştırmacı (Özelleştirme) APK Uzmanı Sivil Savunma Uzmanı Diş Tabibi Daire Tabibi Şef (İdari ve Sosyal İşler) ve Personeli Daire Başkanı   Genel Müdür Yardımcısı
Diğer Personel Şube Müdürü   Daire Başkanı
Yorumlar Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Diğer yorumlar
Total Visit: 626
Total Rank: 0
Total Rankers: 0
Total Comments: 0

WEB Marangoz