Google Grupları
İş İlanlarına abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Yedek Subaylara Verilen Eğitim Süresi Ağustos 2013'ten İtibaren 2,5 Aya İndirilecek

Karışık sınıf yedek subay yetiştirme süresi, asteğmenliğe geçişten önce, TSK tarafından, acemi yedek subaylara 3 ay süreyle verilen eğitim süresidir.

25/1/2012 TARİHLİ VE 2012/2788 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – Yedek subayların hizmet süreleri ile erbaş ve erler için muvazzaflık hizmet süresinin tespitine ilişkin 23/6/2003 tarihli ve 2003/5795 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Karışık sınıf yedek subay yetiştirme süresinin Ağustos 2013 yedek subay celbinden itibaren üç aydan iki buçuk aya indirilmesi,”

MADDE 2 – Bu Karar 1/8/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

DAHA ÖNCEKİ DÜZENLEME

23/6/2003 Tarihli ve 2003/5795 Sayılı

Kararnamenin Eki

KARAR

Madde 1 —


a) Kara, Deniz (Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil), Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı’nda muvazzaf askerlik hizmet süreleri ile yedek subay hizmet süresinin, 15 Temmuz 2003 tarihinden geçerli olmak üzere, silah altındaki yükümlüleri de kapsayacak şekilde;

1 — Erbaş ve erler için 18 aydan 15 aya,

2 — Yedek subaylar için 16 aydan 12 aya,

indirilmesi,

b) Karışık sınıf yedek subay yetiştirme süresinin Ağustos 2003 yedek subay celbinden itibaren dört aydan üç aya indirilmesi,

c) Sağlık sınıfı yedek subaylar ile ihtiyaç fazlası olduklarından Milli Eğitim Bakanlığı emrine öğretmen olarak verilen yedek subay adaylarının yetiştirme sürelerinin bir ay olarak uygulanmasına devam edilmesi,

kararlaştırılmıştır. (Ek cümle: 5/3/2005 tarihli Resmi Gazete) Ancak, karışık sınıf yedek subay adaylarından, Genelkurmay Başkanlığınca belirlenecek meslek ve branşlardan ihtiyaç kadarının yetiştirme süresi, Ağustos 2005 yedek subay celbinden itibaren bir ay olarak uygulanabilir.

Madde 2 — 1/3/2002 tarihli ve 2002/3822 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 3 — Bu Karar 15/7/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4 — Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.
Yorumlar Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Diğer yorumlar
Total Visit: 3419
Total Rank: 0
Total Rankers: 0
Total Comments: 0

WEB Marangoz